DIKTER VID MEDLEMSMÖTE

För ganska precis ett år sedan, höll föreningen SMYF sitt första årsmöte.

Tio dagar tidigare, bjöd SFF och SMYF in till gemensamt medlemsmöte.

Mötet ramades in av två tänkvärda dikter, skrivna av en äldre och en yngre kvinna med flerfunktionshinder.

Dikterna finns här under,  de bär på budskapet:

”SRF, nu är det tid att vakna upp och öppna sig för annorlunda synskadade!

Vi kommer ut med samlad kraft!”

Angenäm lässtund!

vi

Dikt av poet Desideria Jungelin

Vi är de udda fåglarna längst bak i föreningslokalen.
Vi är de flerfunktionsnedsatta vars komplexa behov aldrig står i flygbladen.
Vi är alla frågetecken i den svenska sjukvårdsjournalen.
Vi är de som lovades trygghet genom rättighetslagen.
Vi är dem som fastnat i den onda nedskärningsspiralen.
Vi är de som belagts med behovsbantade kommunbeslut.
Vi är oskyldigt dömda i husarrest som längtar ut.
Vi är de unika nedsättningar som inget intyg kan bevisa absolut.
Vi är konsekvensen av okunskap som försatt oss i moment 22.
Vi är livs levande case ingen nyanställd handläggare kan förstå.
Vi är försvagade själar som politiker kan spara pengar på.
Vi är vanliga människor som bara önskar att få leva då och då.

VI KAN, VI VILL OCH VI VÅGAR

Dikt av Anita Mäki

Vi KAN, VI VILL OCH VI VÅGAR

Tillsammans är vi starka.

Tillsammans kan vi förändra världen om vi vill och vågar

och vi både vill och vågar.

Vad vill vi förändra i världen?

Alla vill vi väl att detta eländiga krig ska ta slut,

att alla ska få ett meningsfullt och värdigt liv.

Vad det innebär är upp till varje människa själv att avgöra.

Låt oss kämpa tillsammans för att vi ska få känna trygghet och stabilitet i vardagen.

Låt vården, skolan, äldre och handikappomsorgen få kosta.

Fritt fram för fler goda händer i vården.

Höj lönerna och statusen för personliga assistenter.

Förbättra arbetsvillkoren för personliga assistenter som arbetar i privata assistentbolag.

Stoppa privatiseringen av vården, personliga assistansen, skolan samt av äldre och handikappomsorgen.

Låt allmännyttan övergå till kommunal regi.

Vi måste våga ställa större krav på kommunerna.

Vi ska visa världen att vi kan förändra den.


Publicerat

i

av

Etiketter: