LÄTTLÄST SKRIFT OM NPF

Alla är olika abstrakt bild

Idag vill vi påminna oss och synskaderörelsen om en skrift på lätt svenska.

Den beskriver NPF-diagnoser i allmänhet på lättläst språk.

Sprid gärna denna skrift vidare. Tag Er en stund ute i landet för att samtala och lära mer……..

Foldern finns här nedan, men går också att ladda ner från vårt mediabibliotek.

LÄTTLÄST OM NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Framtaget 2023 av

LSS- & SOL-gruppen i samarbete med

nätverket SFF  och SRF Skåne

Vad menas med NPF?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

är ett gemensamt namn

på ett antal diagnoser,

som till exempel ADHD  och autismspektrumtillstånd.

Vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

fungerar hjärnan lite annorlunda

jämfört med för de flesta andra.

Det gör att man kan

känna sig skör och osäker.

Det är medfött, men behöver ibland

inte vara ett hinder genom livet.

Det är svårt att få vardagen

att fungera bra.

Därför behöver man stöd

av andra människor.

Det är lätt att bli missförstådd

och själv missförstå andra.

Det gör att det kan vara svårt

att vara med andra människor.

Man kan ha svårt att berätta

om sina problem

och då kan det också bli svårt

att få rätt diagnos.

Den som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

kan lättare få depression och känna ångest.

En del dämpar sin oro

med alkohol eller droger.

Andra kan ha mycket energi och en stor drivkraft.

Ibland har man svårt att styra sin energi,

men med rätt stöd kan man få mycket gjort.

En del vill ha allt i en viss ordning

för att kunna fungera.

Man mår bäst av att göra på samma sätt varje dag.

BEHOV AV ANDRA

För att må bra är det viktigt

att ha det bra tillsammans med andra.

Den som har vänner mår bättre.

Det gäller också om man har

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Men man måste ofta anstränga sig mer

för att vara tillsammans med andra.

Man kan också vara känslig,

och reagera för ljus, ljud och dofter.

Det är ibland svårt att förstå vad andra menar

och hur man själv ska vara.

Det kan göra att man inte vill

vara med flera människor samtidigt,

eller väljer att vara ensam.

Då kan man behöva hjälp av någon

för att komma ut på olika aktiviteter.

ATT KONCENTRERA SIG

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan göra det svårt

 att koncentrera sig på det som händer just nu.

Det är svårt att hålla kvar tankarna

på en sak under lång tid.

Många människor med autism

Har speciella intressen.

De kan koncentrera sig länge på samma sak,

Man blir ofta riktigt duktig  på sina intressen.

Detta kan bli en tillgång för andra,

Om man får stöd att utvecklas.

SVÅRIGHETER I VARDAGEN

En del personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

har svårt att planera saker och genomföra dem.

Andra med samma diagnos

kan istället planera så mycket

att de aldrig får saker gjorda.

Något som är väldigt viktigt är

att man har lust att göra något.

Människor med ADHD

Gör ofta det som ger dem lust,

Med rätt stöd och uppmuntran

kan man få mycket gjort.

BEHANDLING OCH STÖD   

Vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

är det viktigt att tala med någon

som kan reda ut och förklara.

Det behöver göras på ett sätt

så man själv förstår problemen

och får möjlighet att klara vardagen bättre.

Det är viktigt att skapa  

bra och fasta rutiner.

att äta och sova på bestämda tider

och ha något meningsfullt  att göra under dagen.

Det gör livet lättare.

Olika yrkesgrupper inom vården

är utbildade för att ge stöd och hjälp till

 människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


Publicerat

i

av

Etiketter: