Mail med liten handbok

Från Desideria Jungelin

Hej SFF!

Här kommer en förhoppningsvis tydlig handbok om hur lokalföreningar kan tänka för att inkludera synskadade med ytterligare funktionsnedsättning. Jag kan också tänka mig att hålla en föreläsning på ämnet om intresse finns.  Jag vet att jag har lättare än vissa andra från att inte ta klumpigt formulerade frågor personligt och hålla en röd tråd under en längre stund.

Så jag hjälper gärna till att förmedla kunskap som andra kanske vill men har svårare att formulera på ett begripligt sätt. Jag tänker att vi måste få bort hela tankesättet med ”vi” och ”dom”, vi är alla en förening med individer som har styrkor och förmågor, samtidigt som vi alla har olika utmaningar och behov. Jag vet att det är en lång väg dit, men jag tror att tiden kommer  ändras framöver. Låt oss hoppas iallafall.

Ha det fint så hörs vi mer framöver

BRA ATT TÄNKA PÅ

När synskadade med flerfunktionsnedsättning ska inkluderas i SRF-aktiviteter

 • Ett tydligt schema för hela aktiviteten där även pauser ingår. Där behövs även en tydlig information om vilken tid en hemresa med färdtjänst ska beställas, om något särskilt ska packas och så vidare.

 • En eller ett par personer som medlemmen kan vända sig till vid frågor under aktiviteten.
  Många med olika typ av funktionsnedsättning har en stor kunskap om sig själva och kring sina egna behov. Prata med medlemmen och inte över huvudet på personen. Fråga medlemmen vilken typ av stöd den behöver under aktiviteten och exempelvis hjälp att hålla koll på tiden, stöd i att förstå och tolka information, stöd i att gå ut och ta pauser mm.
  Var även tydlig med vad som förväntas av medlemmen under aktiviteten. Exempelvis att vänta på sin tur innan man pratar, att passa överenskomna tider, och vända sig till den person ni kommit överens om ifall det uppstår problem.

 •  Om en medlem har ett avvikande beteende, fundera på om beteendet innebär ett faktiskt problem eller om det är något ni kan bortse från. Om avvikelsen upplevs problematisk  samtala med medlemmen och se om ni tillsammans kan komma fram till en lösning. Exempel: När du inte sitter still under mötet blir andra deltagare störda. Har du någon tanke kring hur du kan göra istället när du har svårt att koncentrera dig. Förslagsvis kan medlemmen som har svårt att sitta still ta med en stressboll till aktiviteten, eller sitta nära dörren så att den själv kan välja att gå ut och ta kortare pauser utan att det stör.
  Utgå från att medlemmen försöker göra sitt bästa, och tänk på problemet som två olika behov som krockar snarare än att vissa gör rätt och andra gör fel. På så sätt ökar du din egen och andras samarbetsvilja vilket gör det mycket lättare att tänka tillsammans och lösa situationen.
 • Ta vara på medlemmens styrkor. Alla är bra på något men personer med exempelvis ADHD  eller autism har ofta något de är extra bra på. Att få bidra med sina styrkor kan för många med dessa diagnoser innebära att det blir lättare att socialt interagera med andra och komma in i gruppen. Någon som är van att jobba i kök kan exempelvis hjälpa till att förbereda och servera fika. Någon med goda datorkunskaper kan stötta en äldre oerfaren medlem vid behov, och så vidare. Om en medlem med en ytterligare funktionsnedsättning får en uppgift, behövs en större tydlighet kring vad som ska göras, hur det ska göras, och när / hur länge. Istället för att säga fixa fika klockan 15.00 kan du säga: Börja förbered fikat KL 14.45 så att det är klart till pausen 15.00 sedan när pausen har börjat kan du hjälpa till att servera innan du tar fika själv.

 • Se det inte som negativt om en medlem har med sig egen ledsagare eller assistent för att delta  eller hålla i en aktivitet. Tänk istället att medlemmen tack vare detta får förutsättningarna att delta eller utföra sitt uppdrag på rättvisa villkor.

 •  Sist men inte minst läs gärna på om olika funktionsnedsättningar så som autism, ADHD, eller intellektuell funktionsnedsättning för att få en bättre förståelse. Information finns både i böcker, på 1177s hemsida, och på många andra sidor på internet.

Jag hoppas att dessa tips har varit hjälpsamma, och inspirerat till att försöka inkludera fler.


Publicerat

i

av

Etiketter: